نحوه تأیید حساب در Coinbase
آموزش ها

نحوه تأیید حساب در Coinbase

چرا از من خواسته می شود هویت خود را تأیید کنم؟ برای جلوگیری از کلاهبرداری و ایجاد هرگونه تغییر مرتبط با حساب، کوین بیس هر از گاهی از شما می خواهد هویت خود را تأیید کنید. همچنین از...
پشتیبانی چند زبانه Coinbase
آموزش ها

پشتیبانی چند زبانه Coinbase

پشتیبانی چند زبانه به عنوان یک نشریه بین المللی که نماینده یک بازار بین المللی است، هدف ما دسترسی به همه مشتریان خود در سراسر جهان است. مهارت در بسیاری از زبان ها مرزهای ارتباط را ...