ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីនៅក្នុង Coinbase
ការបង្រៀន

របៀបចុះឈ្មោះនៅ Coinbase របៀបចុះឈ្មោះគណនី Coinbase 【PC】 1. បង្កើតគណនីរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់ https://www.coinbase.com ពីកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើកុំព្យូទ...

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

របៀបបើកគណនីជួញដូរនៅក្នុង Coinbase
ការបង្រៀន

របៀបបើកគណនីជួញដូរនៅក្នុង Coinbase

របៀបបើកគណនី Coinbase 【PC】 1. បង្កើតគណនីរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់ https://www.coinbase.com ពីកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដើម្បីចាប់ផ្តើម។ ...
តារាងជួញដូរកំពូលទាំងបីពន្យល់ជាមួយ Coinbase
យុទ្ធសាស្ត្រ

តារាងជួញដូរកំពូលទាំងបីពន្យល់ជាមួយ Coinbase

គំនូសតាងជួញដូរគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មដ៏សម្បូរបែបមួយភ្លែត។ ពាណិជ្ជករ Cryptocurrency ប្រើតារាងជួញដូរដើម្បីតាមដានចលនាតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសញ្ញាសម្ងាត់ផ្សេងៗ...
តើអ្វីទៅជាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ហើយហេតុអ្វីបានជាវាមានបញ្ហាជាមួយ Coinbase
ប្លុក

តើអ្វីទៅជាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ហើយហេតុអ្វីបានជាវាមានបញ្ហាជាមួយ Coinbase

ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកទៅតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងបង្កើតថវិកាសម្រាប់របៀបដែលអ្នកចំណាយ និងសន្សំប្រាក់របស់អ្នក។ ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងការចំណាយរបស់អ្នក ហើយបែងចែកប្រាក់របស់អ្នកទៅតាមនោះ។ ការតាមដានប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក និងរបៀបដែលអ្នកសន្សំ និងចំណាយរបស់អ្នកត្រូវបានគេហៅថា ថវិកា។ ការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង និងមានសុវត្ថិភាព។