ცხელი ამბები

Ბოლო ცნობები

რა არის პირადი ფინანსები და რატომ აქვს მას მნიშვნელობა Coinbase-თან
ბლოგი

რა არის პირადი ფინანსები და რატომ აქვს მას მნიშვნელობა Coinbase-თან

პირადი ფინანსები არის თქვენი შემოსავლის მართვა თქვენი ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით და ბიუჯეტის შექმნა, თუ როგორ ხარჯავთ და დაზოგავთ ფულს. პირადი ფინანსები გულისხმობს თქვენი შემოსავლის, თქვენი ფინანსური საჭიროებებისა და ხარჯების შეფასებას და თქვენი ფულის შესაბამისად განაწილებას. თქვენი შემოსავლის თვალყურის დევნებას და იმაზე, თუ როგორ დაზოგავთ და ხარჯავთ თქვენს ფულს, ეწოდება ბიუჯეტირება. თქვენი ფულის მართვა დაგეხმარებათ იცხოვროთ თვითგამორკვეული და უსაფრთხო ცხოვრებით.